Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Dohoda o spolupráci ZŠ Tesárske Mlyňany

Dohoda o spolupráci ZŠ Sľažany

Dohoda o spolupráci ZŠ Robotnícka

Dohoda o spolupráci ZŠ Pribinova

Dohoda o spolupráci ZŠ Mojmírova

Dohoda o spolupráci Spojená škola a CPP

Zmluva o vykonaní činnosti technika PO

Zmluva o spolupráci

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom 2021

DAROVACIA ZMLUVA UNICREDIT BANK

Dodatok č. 002 k zmluve o dodávke plynu

Zmluva o poskytovaní verejných služieb ORANGE

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania 2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb august 2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP a PO

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 2019

Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

SPP dodatok k zmluve o dodávke plynu

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telecom

Zmluva o poskytovaní produkov a sprostredkovaní služieb - stravovanie.pdf 

Kúpna zmluva - COOP Jednota.pdf

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu.pdf

ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU.pdf

ZMLUVA VUDPaP.pdf

ZMLUVA STRAVOVANIE Vaša Slovensko.pdf

ZMLUVA O DODÁVKE VODY.pdf

ZMLUVA O DODÁVKE PLYNU.pdf

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY.pdf

DODATOK K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB.pdf 

ZMLUVA O ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCII A POSKYTOVANÍ INÝCH ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB.pdf 

ZMLUVA č. 7-23-2016 O BEZODPLATNOM PREVODE MAJETKU ŠTÁTU.pdf