RIADITEĽ  CPPPaP:

PhDr. Radovan Štukovský

( špeciálny pedagóg, školský psychológ )
 


PSYCHOLÓGOVIA:

Mgr. Janka Dudášová
Mgr. Iveta  Borošová

Mgr. Martina Orlíková
 

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG:

Mgr. Ivana Liptáková
 

LIEČEBNÍ PEDAGÓGOVIA:

Mgr. Jarmila Horváthová   - 50 % úväzok

Mgr. Patrícia Babiaková    - 50 % úväzok  

SOCIÁLNY PEDAGÓG:

PhDr. Miroslava Veľká

OSTATNÍ ZAMESTNANCI:

Jana Juríková, ekonómka

Eva Fazekášová, upratovačka - 50 % úväzok