Užitočné stránky a linky pomoci, ktorých úlohou je pomôcť  v krízovej, či stresujúcej životnej situácii, keď sa cítime bezradní alebo si nedokážeme pomôcť. 


Prevencia závislostí, násilia a šikanovania

  

 • Linka detskej istoty
  Je určená primárne pre deti, môžu sa na ňu obrátiť i dospelí - rodičia, príbuzní, pedagógovia, zdravotníci a všetci, ktorým osud detí nie je ľahostajný.
  Tel. kontakt: 116 111
  Viacej informácií tu: www.ldi.sk
 • Linka detskej dôvery
  Linka, ktorá má uši pre všetky deti, každý pracovný deň od 14:00 do 20:00
  Tel. kontakt: 0907 401 749
  Viacej informácií tu: www.linkadeti.sk/domov
 • IPčko
  Psychologická pomoc denne od 7:00 do 24:00, bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu - internetová poradňa pre mladých
  Viacej informácií tu: ipcko.sk
 • Linka dôvery Nezábudka
  Je tu 24 hodín pre tých, ktorí sa ocitli v akútnej psychickej kríze či v ťažkej životnej situácii.
  Tel. kontakt: 0800 800 566
  Viacej informácií tu: linkanezabudka.sk
 • Dobrá linka
  Psychologická podpora pre deti a rodičov so zdravotným znevýhodnením; poradenstvo formou emailu, chatu (pondelok až piatok od 15:00 do 20:00), videoporadenstvo (utorok až štvrtok od 15:00 do 20:00)
  Viacej informácií tu: dobralinka.sk
 • Plamienok n. o.
  Psychologická pomoc rodinám po strate blízkeho aj v čase korona epidémie formou online konzultácií.
  e-mail kontakt: info@plamienok.sk
  Viacej informácií tu: www.plamienok.sk
 • Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie Tel. kontakt: 0800 212 212
 • Linka prokuratúry pre ohlásenie domáceho násilia Tel. kontakt: 0800 300 700
 • Linka ústredia sociálnych vecí na hlásenie zanedbávania detí Tel. kontakt: 0800 191 222
 • Linka pre hľadané deti Tel. kontakt: 116 000