Tel. : ( pevná linka)   037/ 642 12 03

Tel. : (mobil)             0911 215 751

E-mail: cppzlatemoravce@gmail.com

webové sídlo : www.cpppapzm.sk

 

Každý pracovný deň Vám veľmi radi a vďačne pomôžeme v časoch od  07:00 hod.  do  15:00 hod.

Kontaktujte nás