MATERIÁLY MVSR K PODNETOM O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI.

Materiály Ministerstva vnútra s povinnosťou zverejnenia na webovom sídle zariadenia.

 
 

NARIADENIE MVSR .pdf

 

SPôSOB PODÁVANIA PODNETOV.pdf